Aanmelden

 • Bedrijfsgegevens

 • Diensten

 • Type verbinding
 • De internetdienst wordt standaard geleverd met 1 vast IP adres.
 • Vastrechtvergoeding

 • Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van Delta Fiber Netwerk en verstrek een Sepa machtiging om maandelijks deze vergoeding te incasseren.
 • Facturering en automatische incasso

 • Samenvatting

 • Eigendom en vervanging van geplaatste apparatuur/hardware

 • De door BJ Fiber/BJ Computers geplaatste hardware vormt een onderdeel van de dienst, juridisch eigendom ligt gedurende de duur van de overeenkomst bij BJ Computers. Bij beëindiging van de overeenkomst zal u de geplaatste hardware aan BJ Computers overdragen.

 • Opdracht

 • Na de initiële contractperiode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd, waarbij elk der partijen het recht heeft met in achtneming van een opzegtermijn van één maand de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Indien Delta Fiber Netwerk op basis van het aantal inschrijvingen na 09-04-2021 besluit het geplande glasvezel netwerk niet aan te leggen, dan heeft u het recht om deze overeenkomst te ontbinden. Er worden u in dat geval geen kosten in rekening gebracht. BJ Computers zal u in dat geval van een passend alternatief voorstel kunnen voorzien.